ابتدا دادها را گروه بندی می کنیم :

داده از نوع گسسته هستند پس ابتدا باید انها را مرتب کنیم که این قسمت کار را من نمی نویسم بعد بزرگترین و کوچکترین داد را پیدا کرده تا بتوانیم طبق فرمولهای زیر مراحل را یکی یکی پیش ببریم

R= (بزرگترین مشاهده - کوچکترین مشاهده )

K=(تعداد گروها )که یا به طور دلخواه انتخاب می کنیم یا از طریق فرمول که همین راه شیوه ساده تری است

L=طول هر رده است و برابر با تقسیم R به K

نماینده رده =(ابتدای رده + انتهای رده)تقسیم بر 2

توضیح ستون های جدول :

1:نماینده رده :(ابتدای رده+ انتهای رده)تقسیم بر 2

2:ستون فراوانی: به تعداد دادهایی که در این فاصله قرار بگیرند گویند

نکته:جمه ستون فراوانی برابر با تعداد کل مشاهدات است دراین مثال 43

3: فراوانی نسبی :فراوانی هر رده تقسیم بر جمع مشاهدات یعنی داده هر سلول در ستون 2 تفسیم بر جمع فراوانی ها

4:درصد فراوانی نسبی =فراوانی نسبی *100

*=ضرب

5:فراوانی تجمعی =جمع فراوانی در هر سطر بعلاوه فراوانی های یطر های قبل

6:نسبت فراوانی تجمعی =که مانند ستئن 5 محایبه می شود با این تفاوت که باید ستون فراوانی نسبی را جمع کرد

7:درصد فراوانی تجمعی که باید ستون 6 *100

8 و 9 برای انجام محاسبات است

^=توان

R =357-154+1=204

K=5

L=204/5=40.8

میانگین گروهبندی شده: مجموع ستون 9 تقسیم بر تعداد کل :10090/43= 234.66

به این کار محاسبه X بار گویند که علامت X با يك بار (خط صاف )روي ان است كه چون من امكانات تايپ در WIN VISTA نداشتم خودتوم بعدا اینکار را بکنید

حالا باید X بار گروهبندی شده را به توان 2 برسونیم :(2^234.66)=55065.32

حالا محاسبه واریانس گروهبندی شده :

که ستون 10 جمع بسته تقسیم بر مشاهدات کرده و از 55065.32 کم کرده

واریانس=S به توان 2

S^2=56744.26-55065.32=1678.94

توجه کنید که محاسبات به صورت تقریبی است

انحراف معیار که همان جذر واریانس است که در اینجا :

S=40.97

حالا اگر به صورت گروهبندی نشده هم بخواهیم می توان محاسبه کرد یعنی بدون نیاز به کشیدن چارت بالا

ایکس بار=جمع مشاهدات تقسیم بر تعداد

و واریانس =هر مشاهده را تک تک از ایکس بار کم کرده به توان 2 می رسانیم و هم را با هم جمع کرده تقسیم بر تعداد منهای یک کرده

در اینجا برای گروهبندی نشده ها :

S^2=2273.38

S=47.68

Xبار= 239.60

میانه =عدد یا نماینده عددی که 50% از دادها کوچکتر یا مساوی و نیمه دیگر بزرگتر یا مساوی از ان باشد

برای محاسبه ان می توان از ستون 7 کمک بگریم در ردیف 2 56 نوشته شده و عدد نزدیک تری به 50 است پس میانه در ان رده قرار گرفته یعنی بین 194.8 و 235.6

اگر هم به طریق گروهبندی نشده بخواهیم وقتی که دادها را مرتب می کنیم اگر فرد بود که عدد وسط ولی اگر زوج بود 2 عدد وسط را با هم جمع کرده بر 2 تقسیم می کنیم

مد:(نما)ردهایی که بیشترین فراوانی را دارد و در اینجا باز هم همان رده دوم می شود

و مشخص است که بیشترین مقدار کلسترول خون در این رده (بین این دو عدد ) قرار دارد

برای کشیدن چارت از هیستوگرام (بافت نگار یا مستطیلی ) کمک می گیریم

فرض کن که من از spss استفاده کرده ام چون در مورد ویندوزم توضیح دادم

طبق نمودار هسیتوگرام بیشترین فراوانی در فاصله بین 194.8 و235.6 قرار گرفته که جمع کثیری 17 نفر کلسترول بین این مقدار دارند

 

من با توجه به وقتی که داشتم تا اینجا برایت نوشتم شلید بتونم و بیشتر توضیح بدهم یا بااستفاده از spss نمودار نرمال را برات بکشم که در ان میانگین و انحراف معیار و چارکها و چولگی مشخص میشه

ولی با توجه همین نمودار بافت نگار توضیه نرما نیست و قطعا دارای چولگی گرایش به مقدار خاصی می شود

ولی خودتون هم با توجه به مطالعه در مورد نرم افزار که من هم در ان مورد توضیح کم ونیمه کارهایی دادم می توانید نمودار بیشتری داشته باشی و تفسیر ان هم قطعا همین طور میشه

نرم افزار :

وارد نرم افزار که شدی داده هایت راوارد کرده و در قسمت چارت .چارت مورد نظرت را

انتخاب می کنی و نرم افزار برایت رسم می کنه

histogram

bar chrt

line diagram

pie chart

که به ترتیب نمودار بافت نگار

نمودار میله ایی

نمودار خطی

نمودار کلوچه ایی

البته چون من رسم نمودار را با محیط paint انجام دادم قطعا با نرم افزار دقیق تر خواهد شد

 
mi^2.fi mi.fi mi^2 si% si gi ri% ri fi mi
212907.52 1220.8 30415.36 16 16. 7 16 16. 7 174.4

154

194.8

787287.68 3658.4 46311.04 56 56. 24 40 40. 17 215.2

194.8

235.6

 

524288 2048 65536 75 75. 32 19 19. 8 256

235.6

276.4

687572.64 2487.6 76396.96 95 95. 41 20 20. 9 276.4

276.4

317.2

227947.52 675.2 113973.76 100 1 43 5 05. 2 337.6

317.2

358

۱ ۴۳ جمع

 

 

 

+ نوشته شده در ۸۷/۰۲/۰۴ساعت توسط ندا امانیان |